Het bedrijfsprogramma van Vitaalcoach Zeeland richt zich op de individuele medewerker, leidinggevende, het team en  de werkgever.

Het succes van uw onderneming  hangt af van goed werkgeverschap, vitale gemotiveerde medewerkers en effectief leiderschap. Als hierin een verstoring optreedt door bijvoorbeeld ziekteverzuim, een te hoge werkdruk of een crisis met teruglopende cijfers dan zijn de gevolgen meteen merkbaar.  Vitaalcoach Zeeland kan door middel van trainingen of advies hierbij ondersteunen, zodat er een wenselijke situatie gecreëerd kan worden.

Training op maat

Het doel voor het organiseren van een training kan divers zijn. Daarom bied ik graag maatwerk aan. Elke training wordt dan ook in overleg met de opdrachtgever zorgvuldig afgestemd.

Duurzaam resultaat

Ik hecht veel waarde aan begeleiding van de deelnemers na de training. Om de transfer van de training naar de praktijk te waarborgen is dit in veel gevallen een traject  binnen de werkomgeving. 

Specialisaties:

  • Vitaliteit 
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Mentale weerbaarheid
  • Samenwerking
  • Leiderschap